Maj21

Czym jest system budownictwa?

Systemem budownictwa nazywamy konkretny zbiór danych obiektów wraz z towarzyszącymi im relacjami. Każdy taki system budownictwa odwołuje się do trzech określonych płaszczyzn: społecznej, technicznej oraz funkcjonalno-ekonomicznej. Wszystkie te przestrzenie zostały odpowiednio określone oraz mają konkretnie wytyczone treści składników. Produkcją budowlaną nazywamy spójną oraz celową całość, która jest realizowana zgodnie z przyjętym powszechnie założeniem. Tworzą ją racjonalnie określone, oddziałujące nawzajem na siebie oraz rozwiązane, konkretne elementy (branże, zakłady). Są one odpowiedzialne za wykonanie ustalonych zadań w dziedzinie budownictwie. Do tych elementów zaliczamy: zaplecze, organizacja, zarządzanie, projekt, robotnicy, materiały budowlane, transport oraz maszyny budowlane. Zakłady produkcji materiałów oraz zakłady produkcji sprzętu wzajemnie na siebie oddziałują. Również instytuty naukowo-badawcze i technologie realizacji oraz metody budowania. Elementy w systemie budowlanym są ze sobą powiązane na zasadzie umów, kooperacji albo przez jednostki zarządzające.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.