Maj21

Jak możemy podzielić roboty ziemne?

Celem takich robót jest odpowiednie przygotowanie podłoża dla zbudowania danego obiektu lub też w celu właściwego ukształtowania powierzchni konkretnego terenu. Ze względu na sposób urabiania naszych gruntów możemy podzielić roboty ziemne na: ręczne, za pośrednictwem wybuchowych materiałów oraz za pomocą mechanicznego sprzętu ( typu spycharki, koparki i zganiarki). Ponadto stosuje się walce, a także ubijaki w celu zagęszczenia danego gruntu. Z kolei najczęstszą formą ziemnych robót są nasypy (kontrolowane i niekontrolowane) oraz wykopy szeroko- i wąskoprzestrzenne (tymczasowe i trwałe). Wytyczanie ziemnych robót (czyli zakładanie geodezyjnej odnowy na dany obiekt) może być również dwojakiego rodzaju: powierzchniowe (są one wówczas związane z  niwelacją terenu (pomiarowa siatka) lub wznoszeniem danego obiektu) oraz liniowe (towarzyszą one budowie tras podziemnych instalacji i dróg, np. konkretne wzorniki określonych skarp, wytyczanie osi jezdni i inne). Wykopy tymczasowe odnoszą się do sytuacji, gdy w daną przestrzeń zostanie wbudowany określony obiekt, a pozostała reszta ulega usunięciu. Z kolei wykopy trwałe stosowane są np. przy budowie linii kolejowej czy autostrady.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.