Maj21

Jakie rodzaje badań gruntów wyróżniamy?

Po pierwsze należy pamiętać, że cel badania gruntów jest następujący: określenie ich geotechnicznych właściwości oraz umożliwienie właściwego zaplanowania posadowienia budowlanego obiektu. Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na to, że możemy wyróżnić kilka typów badań gruntów: makroskopowe (czyli in situ), laboratoryjne oraz w celu rozpoznania budowlanego podłoża za pomocą badawczych otworów, odkrywek oraz sondowania dla potrzeb odpowiedniego profilowania. Właściwa głębokość wykonywanych wierceń powinna wynosić 7 metrów poniżej planowanego zagłębienia naszego fundamentu. Z kolei badania laboratoryjne wykonujemy w celu ustalenia: gęstości pozornej, porowatości, cech gruntowego szkieletu, wilgotności, składu mineralogicznego oraz granulometrycznego, zawartości organicznych części i właściwości mechanicznych (zwłaszcza ścisłości i wytrzymałości). Z kolei badania makroskopowe przeprowadza się aby: określić jaki jest rodzaj gruntu, wstępnie ocenić jego wilgotność, wizualnie określić jego barwę w stanie naturalnej wilgotności, a także ustalić ilość CaCO3 dzięki kwasowi solnemu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.