Maj21

Jakie wyróżniamy właściwości gruntów budowlanych?

Biorąc pod uwagę pracę fundamentów możemy wyróżnić następujące właściwości gruntów budowlanych: nośność, przemarzanie oraz ściśliwość. Przemarzanie polega na zwiększaniu objętości w wyniku procesu zamarzania wody znajdującej się porach gruntowego szkieletu. W konsekwencji tego procesu następuje pęcznienie gruntu, a następnie unoszenie się budowli, która na nim stoi. Powstałe z tego tytułu szkody to np. pękanie ścian, łamanie fundamentowych ław oraz nieciągłe i ciągłe deformacje nawierzchni jezdni. Z kolei ściśliwość polega na przekształceniu się objętości gruntu w wyniku nacisku, który wywierany jest przez fundament. Natomiast nośność jest oporem ze strony gruntu, aby skutecznie się przeciwstawić naciskowi budowli (budynku). Polega ona na relacji istniejącej pomiędzy obciążenia wytwarzanego przez fundament a odkształceniem gruntowego posadowienia. Na każdą z dwóch wyżej wymienionych właściwości gruntów budowlanych wpływa  stan wilgotności danego gruntu. Ma to bardzo ważny wpływ na stan tych właściwości gruntu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.