Maj21

Jakie wyróżniamy właściwości gruntu ze względu na potrzeby robót ziemnych?

Ze względy na potrzeby robót ziemnych wyróżniamy następujące właściwości gruntu: gęstość pozorna, gęstość gruntowego szkieletu (czyli gęstość właściwa), stopień zagęszczenia, wilgotność, spulchnianie, kąt odłamu oraz kąt stoku naturalnego. Ta ostatnia właściwość odnosi się do gruntów sypkich. Natomiast kąt odłamu odnosi się do tych gruntów, które są zwarte. Z kolei spulchnianie gruntów polega na zjawisku odnoszącym się do zwiększenia się objętości danego gruntu. Czyli następuje rozluźnienie na wskutek urabiania. Wynosi ono przeciętnie od 8 do aż 70%. Natomiast jeśli chodzi o stopień zagęszczenia, to porowatość jest miarą niespoistych gruntów, zaś w przypadku spoistości gruntów, stosowaną miarą jest plastyczność. Powinniśmy pamiętać, że grunty możemy podzielić na zwarte, plastyczne oraz spoiste. Z kolei wilgotność danego gruntu jest to iloraz rzeczywistej wilgotności w stosunku do wilgotności pozostającej w stanie całkowitego wysycenia się wodą. Natomiast gęstość właściwa to stosunek masy gruntu do całkowitej jego objętości, czyli z pominięciem porowości gruntu. Z kolei gęstość pozorna to stosunek masy gruntu do jego rzeczywistej objętości.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.