Maj21

Wielofunkcyjna dzienna przestrzeń

Umiejętne łączenie wielu funkcji jest przydatne i konieczne zwłaszcza w przypadku małych mieszkań. Najczęściej ta sytuacja odnosi się do kuchni, dziennego pokoju oraz jadalni. Są one wówczas pozbawione działowych ścian. W takim przypadku powstaje przestrzeń, która jest otwarta i jedna. Jednak wówczas musimy pamiętać o odpowiednim wyodrębnieniu określonych stref. Kuchnia musi w takiej sytuacji bezpośrednio sąsiadować z jadalnią. Natomiast część przeznaczona do oglądania telewizji i wypoczynku nie może kolidować ze strefą komunikacji. Powinniśmy również pamiętać, że telewizor (wyjątkiem nie jest telewizor plazmowy) nie powinien stać ekranem do okna, po

Maj21

Scharakteryzuj instalację odgromową

Instalacja odgromowa polega na wykonaniu odpowiedniego piorunochronnego urządzenia, które odpowiedzialne jest za niedopuszczenie do wystąpienia sytuacji, w której piorun uderza w dany budynek. To znaczy, że dzięki temu urządzeniu możliwe staje się bezpieczne odprowadzenie prądu, który pochodzi z pioruna, do powierzchni ziemi w najkrótszy możliwy sposób. Dzięki temu zapobiega sytuacji powstania napięć, które są bardzo niebezpieczne i zagrażają bezpieczeństwu człowieka. Ponadto taki rodzaj instalacji jest odpowiedzialny za niedopuszczenie do iskrowych wyładowań, które są bardzo często przyczyną wybuchu lub pożaru. Taka instalacja stworzona jest z następującyc

Maj21

Scharakteryzuj instalację elektryczną

Instalację elektryczną można podzielić w następujący sposób: siłową ( 380 Voltów) oraz oświetleniową ( 220 Voltów). Jest ona odpowiedzialna za rozprowadzanie do domowych odbiorników energii elektrycznej. Jest to możliwe dzięki odpowiednim przewodom ( w tej chwili miedzianym znajdującym się w igielitowej izolacji). Mogą być one zamocowane na dwa sposoby: natynkowo lub podtynkowo. Natomiast do typowych domowych odbiorników możemy zaliczyć: radia, lampy, lodówki, pralki, telewizory ( 200 Voltów) oraz hydrofory (380 Voltów). Domowa instalacja elektryczna składa się z następujących elementów: obwody i piony. Zostają one wyodrębnione w wyniku rozdzielenia właś

 Page 3 of 7 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »