Maj21

Jakie rodzaje dachów wyróżniamy?

Dach (pokrycie oraz dachowa konstrukcja) jest odpowiedzialny za kształtowanie jego konkretnej bryły oraz skutecznej ochrony budynku przed atmosferycznymi opadami. Dlatego dach ma bardzo istotne znaczenie dla całej architektury. Funkcją dachu jest również wygradzanie dachowego połaci (zakrzywionego lub płaskiego). Jest ono pochylone pod kątem mniejszym aniżeli 90 stopni do poziomu. Kształt konkretnego dachu jest uzależnione od następujących czynników: rodzaju dachowej konstrukcji, stylu architektonicznego, użytkowego przeznaczenia danego poddasza, poziomego rzutu budynku, materiału pokrycia oraz rodzaju odprowadzania opadowych wód. Ze względu na kształt wyróżniamy nas

Maj21

Rodzaje instalacji

Wyróżniamy następujące rodzaje instalacji: wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o. oraz odgromowa. Instalacja wodociągowa jest odpowiedzialna za rozprowadzenie pitnej wody pod odpowiednim ciśnieniem. Woda ta pochodzi z komunalnej wodociągowej sieci albo ze specjalnego zespołu studziennego-hydroforowego. Woda ta doprowadzana jest do konkretnych punktów czerpania, które znajdują się w kuchniach, łazienkach, ubikacjach oraz w pozostałych pomieszczeniach budynku. Z kolei rolą kanalizacyjnej instalacji jest odprowadzanie z sanitarnych przyborów ścieków. Przykładowymi przyborami są umywalki, zlewozmywaki, misy ustępowe, wanny, które posiadają syfony. Natomi

Maj21

Jakie rodzaje schodów wyróżniamy?

Schody umożliwiają właściwy ciąg międzypoziomowy pieszej komunikacji, biorąc pod uwagę ruchowe standardy (długość kroku) człowieka w formie zestopniowania. W obiektach, które są przeznaczone na pobyt ludzi w okresie stałym (budynki użyteczności publicznej i mieszkalne) każde schody muszą zostać obudowane ścianami ogniotrwałymi. W ten sposób tworzona jest klatka schodowa. Poszczególne stopnie schodów stwarzają biegi, a te z kolei łączą spoczniki (podesty) międzykondygnacyjne lub kondygnacyjne. Schemat budowy schodów zawiera następujące elementy: podstopień, podnóżek, bieg, stopień, spocznik oraz balustrada. Biorąc pod uwagę przestrzenne rozmieszczenie

 Page 4 of 7  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »