Maj25

Czym są stropy?

Stropami nazywamy międzykondygnacyjne poziome przegrody, które są odpowiedzialne za usztywnienie bryły danej budowli oraz za przekazywanie na podpierające ściany odpowiednich obciążeń. Ze względu na materiał stropy możemy podzielić na: drewniane (z podsufitki, belek i podłogi), murowane z kamienia lub cegły, łukowe (sklepione), płaskie-przezbrojone, gęstożebrowe ( w formie zestawu kształtek ceramicznych oraz belek-półek albo betonowych, które betonową, zasklepiającą masą zalewa się od góry), układane ze stropowych, prefabrykowanych płyt, a także żelbetowe (formowane dzięki deskowaniu na budowie). Natomiast biorąc pod uwagę rodzaj konstrukcyjnego rozwią

Maj21

Jak możemy podzielić ściany i nadproża?

Ścianami nazywamy przegrody pionowe, które są odpowiedzialne za prawidłowe wygrodzenie przestrzeni w konkretnej kondygnacji. Pod względem struktury ściany możemy podzielić w następujący sposób: jednorodne, mijankowo-szczelinowe, wypełnione izolacyjnym materiałem oraz zespolone. Natomiast biorąc pod uwagę technologię wykonania danej ściany wyróżniamy: betonowane w deskowaniach, składane z drewna, murowane z cegły, kamienia lub drobnowymiarowych prefabrykatów (pustaki, bloczki betonowe) oraz zestawiane z wielko- i średniowymiarowych prefabrykatów. Z kolei nadprożami nazywamy łukowate lub płaskie przekrycia konkretnych otworów w ścianie, najczęściej nad drzwiam

Maj21

Czym są fundamenty?

Fundamentami nazywamy części nośnego ustroju  danego budynku lub budowli, które są najniżej położone. Są one odpowiedzialne za przekazanie na gruntowe podłoże określonych obciążeń. Powinny tak zostać zaplanowane, by w sytuacji bezpośredniego przesadowienia, nacisk, który płynie z ich strony nie był wyższy niż dopuszczalny opór gruntu i maksymalny poziom jego osiadania. Rodzaje fundamentów są następujące: płytkie, czyli bezpośrednie fundamenty (stopa fundamentowa, płyta fundamentowa oraz ława fundamentowa) oraz fundamenty głębokie ( fundamenty podparte i fundamenty zwieszone). W języku potocznym przez słowo fundament rozumiemy także podziemną część

 Page 1 of 7  1  2  3  4  5 » ...  Last »