Maj21

Jak możemy podzielić roboty ziemne?

Celem takich robót jest odpowiednie przygotowanie podłoża dla zbudowania danego obiektu lub też w celu właściwego ukształtowania powierzchni konkretnego terenu. Ze względu na sposób urabiania naszych gruntów możemy podzielić roboty ziemne na: ręczne, za pośrednictwem wybuchowych materiałów oraz za pomocą mechanicznego sprzętu ( typu spycharki, koparki i zganiarki). Ponadto stosuje się walce, a także ubijaki w celu zagęszczenia danego gruntu. Z kolei najczęstszą formą ziemnych robót są nasypy (kontrolowane i niekontrolowane) oraz wykopy szeroko- i wąskoprzestrzenne (tymczasowe i trwałe). Wytyczanie ziemnych robót (czyli zakładanie geodezyjnej odnowy na dany ob

Maj21

Jakie rodzaje badań gruntów wyróżniamy?

Po pierwsze należy pamiętać, że cel badania gruntów jest następujący: określenie ich geotechnicznych właściwości oraz umożliwienie właściwego zaplanowania posadowienia budowlanego obiektu. Następnie powinniśmy zwrócić uwagę na to, że możemy wyróżnić kilka typów badań gruntów: makroskopowe (czyli in situ), laboratoryjne oraz w celu rozpoznania budowlanego podłoża za pomocą badawczych otworów, odkrywek oraz sondowania dla potrzeb odpowiedniego profilowania. Właściwa głębokość wykonywanych wierceń powinna wynosić 7 metrów poniżej planowanego zagłębienia naszego fundamentu. Z kolei badania laboratoryjne wykonujemy w celu ustalenia: gęstości pozorne

Maj21

Jakie wyróżniamy właściwości gruntu ze względu na potrzeby robót ziemnych?

Ze względy na potrzeby robót ziemnych wyróżniamy następujące właściwości gruntu: gęstość pozorna, gęstość gruntowego szkieletu (czyli gęstość właściwa), stopień zagęszczenia, wilgotność, spulchnianie, kąt odłamu oraz kąt stoku naturalnego. Ta ostatnia właściwość odnosi się do gruntów sypkich. Natomiast kąt odłamu odnosi się do tych gruntów, które są zwarte. Z kolei spulchnianie gruntów polega na zjawisku odnoszącym się do zwiększenia się objętości danego gruntu. Czyli następuje rozluźnienie na wskutek urabiania. Wynosi ono przeciętnie od 8 do aż 70%. Natomiast jeśli chodzi o stopień zagęszczenia, to porowatość jest miarą niespoistych

 Page 2 of 7 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »