Maj21

Jakie wyróżniamy właściwości gruntów budowlanych?

Biorąc pod uwagę pracę fundamentów możemy wyróżnić następujące właściwości gruntów budowlanych: nośność, przemarzanie oraz ściśliwość. Przemarzanie polega na zwiększaniu objętości w wyniku procesu zamarzania wody znajdującej się porach gruntowego szkieletu. W konsekwencji tego procesu następuje pęcznienie gruntu, a następnie unoszenie się budowli, która na nim stoi. Powstałe z tego tytułu szkody to np. pękanie ścian, łamanie fundamentowych ław oraz nieciągłe i ciągłe deformacje nawierzchni jezdni. Z kolei ściśliwość polega na przekształceniu się objętości gruntu w wyniku nacisku, który wywierany jest przez fundament. Natomiast nośność j

Maj21

Czym jest konstrukcja budowlana?

Konstrukcją nazywamy strukturę obiektu, zawierającą konstrukcyjne ustroje (zespół nośnych elementów). Dzięki temu skutecznie zapewnia stateczność budynku. Umożliwia przeniesienie ciężaru własnego budynku lub budowli na gruntowe podłoże. Ponadto to na nią działają wszelkiego rodzaju atmosferyczne obciążenia danego otoczenia. W sytuacji podziemnych budynków dana konstrukcja jest odpowiedzialna dodatkowo za ponoszenie obciążeń z tytułu gruntowego ośrodka albo górotworu. Biorąc pod uwagę konstrukcyjny schemat  konstrukcję budowlaną możemy podzielić na: prętową, powierzchniową oraz przestrzenną. Z kolei w praktyce inżynierskiej, by było łatwiej, konst

Maj21

W jaki sposób dzielimy budownictwo?

Z uwagi na funkcję budynków i budowli wyróżniamy: budownictwo miejskie, przemysłowe, komunikacyjne, wodne oraz rolnicze. Z kolei budownictwo miejskie możemy podzielić na: mieszkaniowe (jednorodzinne, zbiorowe oraz wielorodzinne), a także komunalne. Do budownictwa mieszkaniowego zaliczamy: budynki usługowe i mieszkalne. Tutaj bierzemy pod uwagę szpitale, szkoły, budynki użytku kulturalnego, biurowe oraz handlowe. Z kolei do budownictwa komunalnego zaliczamy sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, gazowe, budowle klasyfikowane do tzw. „małej architektury”: zieleńce, pomniki, śmietniki oraz ogrodzenia. Natomiast do budownictwa przemysłowego zaliczamy technologie p

 Page 3 of 7 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »