Maj21

Przez co jest wyznaczane otoczenie budowlane?

Otoczenie budowlane jest wyznaczane przez następujące rzeczy: przestrzeń techniczną, przestrzeń funkcjonalno-ekonomiczną oraz przestrzeń społeczną. W skład pierwszej przestrzeni wchodzą następujące elementy: środowisko naturalne, aktualny stan technologii, techniki, organizacji, surowcowa baza kraju, obecnie obowiązujące ograniczenia (normatywy, normy, prawo budowlane),  a także funkcjonujące budowlane systemy wraz z powiązanymi organizacyjnymi metodami. Natomiast przestrzeń funkcjonalno-ekonomiczną tworzą następujące składniki: aktualna polityka mieszkaniowa, aktywność rządowa, ekonomika oraz organizacyjne struktury. Z kolei w skład ostatniej przestrzeni, sp

Maj21

Czym jest system budownictwa?

Systemem budownictwa nazywamy konkretny zbiór danych obiektów wraz z towarzyszącymi im relacjami. Każdy taki system budownictwa odwołuje się do trzech określonych płaszczyzn: społecznej, technicznej oraz funkcjonalno-ekonomicznej. Wszystkie te przestrzenie zostały odpowiednio określone oraz mają konkretnie wytyczone treści składników. Produkcją budowlaną nazywamy spójną oraz celową całość, która jest realizowana zgodnie z przyjętym powszechnie założeniem. Tworzą ją racjonalnie określone, oddziałujące nawzajem na siebie oraz rozwiązane, konkretne elementy (branże, zakłady). Są one odpowiedzialne za wykonanie ustalonych zadań w dziedzinie budownictwie. D

Maj21

Jak wykorzystuje się gips w budownictwie?

Najczęściej w budownictwie gips wykorzystuje się do wykonania następujących rzeczy: ozdobnych architektonicznych detali, sztukaterii, stiuków, posągów, tynków wewnętrznych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt na specjalne działowe ścianki, posadzek pod podłogowe wykładziny, form do odlewów, drobnej napraw tynku, gładzi stosowanej na tynkach wapiennych i cementowych (czyli do szpachlowania), gipsowych pustaków w celu wnoszenia budynków. Rodzaje gipsów stosowanych w budownictwie różnią się zwykle między sobą: okresem wiązania oraz stopniem zmielenia. Gips jest materiałem charakteryzującym się zdolnością do chłonięcia wilgoci oraz dobrej rozpuszczalności w wodz

 Page 4 of 7  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »