Maj21

Jakie wyróżniamy rodzaje materiałów budowlanych?

Możemy wyróżnić kilka klasyfikacji materiałów budowlanych. Biorąc pod uwagę przeznaczenie dzielimy je na: izolacyjne, konstrukcyjne oraz instalacyjne. Natomiast uwzględniając rodzaj używanego tworzywa, wyróżniamy: materiały ceramiczne, kamienne, drewno, betony, tworzywa sztuczne, metale itp. Z kolei biorąc pod uwagę wykorzystanie do wykonania poszczególnych elementów budynku: ścienne, stropowe, dachowe, itp. Materiały do izolacji klasyfikujemy w następujący sposób: wodochronne, dachówka, akustyczne, cieplne, styropian, wełna szklana, wełna mineralna, ekofiber, szkło piankowe oraz pianka poliuretanowa. Wyróżniamy ponadto podłogowe wykładziny, tekstylne oraz w

Maj21

Jakie wyróżniamy typy budownictwa jednorodzinnego?

Wyróżniamy następujące rodzaje budynków jednorodzinnych: dom wolnostojący jednorodzinny, dom jednorodzinny w szeregowej zabudowie, dom jednorodzinny w bliźniaczej zabudowie oraz dom jednorodzinny w atrialnej zabudowie. Pierwszy rodzaj budynku charakteryzuje się tym, że można w nim wyodrębnić maksymalnie jedynie dwa mieszkania. Bryła tego budynku jest usytuowana w sposób niezależny od pozostałej zabudowy. W ten sposób tworzy się soliter. Z kolei cechą charakterystyczną drugiego typu budynku jest przyleganie jednej z zewnętrznej ścian do kolejnego budynku. Natomiast trzy pozostałe elewacje są usytuowane w sposób swobodny. Należy również pamiętać, że połowy bu

Maj21

Jakie wyróżniamy typy budownictwa wielorodzinnego?

Wyróżniamy następujące typy budownictwa wielorodzinnego: punktowiec, klatkowiec, korytarzowiec oraz galeriowiec. Punktowcem nazywamy wielokondygnacyjny budynek. Charakteryzuje się tym, że znajdujące się w nim mieszkania są zlokalizowane wokół centralnego, komunikacyjnego punktu. Zawiera przynajmniej jedną klatkę schodową. Punktowe budynki nazywane są często wieżowcami. Willa miejska jest odmianą punktowca, na każdej jej kondygnacji znajduje się jedno tylko mieszkanie. Klatkowcem nazywamy budynek, w którym poszczególne klatki schodowe tworzą jeden ciąg. Natomiast korytarzowcem jest wielorodzinny budynek,w którym poszczególne mieszkania są dostępne z korytarza, k

 Page 5 of 7  « First  ... « 3  4  5  6  7 »