Maj21

Jakie wyróżniamy rodzaje kształtowników?

Kształtownikami nazywamy konstrukcyjny element, który ma dużą długość oraz stały poprzeczny przekrój. Najczęściej kształtowniki wykonuje się ze stali giętej na zimno lub walcowanej. Należy również pamiętać, że kształtownik może być również wykonany w wyniku procesu zwanego ekstruzją. Wtedy kształtownik zostaje wytłoczony ze sztucznego tworzywa, np. z PCV. Bardzo często kształtowniki swoim kształtem (w poprzecznym przekroju) jakąś literę alfabetu. Stąd też możemy mówić o następujących rodzajach kształtowników: teownik, ceownik, dwuteownik (wtedy przypominają dwie litery T, które dotykają się kreskami pionowymi), zetownik, płaskownik oraz kątow

Maj21

Czym jest elewacja?

Elewacją nazywamy powierzchnię zewnętrzną ściany danego budynku wraz z każdym elementem, który się na niej znajduje. Stanowi lico konkretnego budynku. Biorąc pod uwagę położenie określa się następujące rodzaje elewacji: pod kątem lokalizacji do np. ulicy, możemy mówić o elewacji tylnej, frontowej, ogrodowej (dla tego typu budynku, do którego przynależy ogród) oraz bocznej. Natomiast uwzględniając strony świata wyróżniamy następujące typy elewacji: wschodnia, zachodnia, północna oraz południowa. Należy również pamiętać, że często fasadą nazywamy zwykle najbardziej reprezentatywną, przednią elewacją danego budynku, która położona jest od strony

 Page 7 of 7  « First  ... « 3  4  5  6  7