Maj21

Przez co jest wyznaczane otoczenie budowlane?

Otoczenie budowlane jest wyznaczane przez następujące rzeczy: przestrzeń techniczną, przestrzeń funkcjonalno-ekonomiczną oraz przestrzeń społeczną. W skład pierwszej przestrzeni wchodzą następujące elementy: środowisko naturalne, aktualny stan technologii, techniki, organizacji, surowcowa baza kraju, obecnie obowiązujące ograniczenia (normatywy, normy, prawo budowlane),  a także funkcjonujące budowlane systemy wraz z powiązanymi organizacyjnymi metodami. Natomiast przestrzeń funkcjonalno-ekonomiczną tworzą następujące składniki: aktualna polityka mieszkaniowa, aktywność rządowa, ekonomika oraz organizacyjne struktury. Z kolei w skład ostatniej przestrzeni, społecznej, wchodzą następujące elementy: ogólne społeczne warunki i powiązane z nimi własnościowe oraz polityczne stosunki. Z systemu budownictwa rozumianego jako całość, możemy jeszcze wyróżnić systemy budowlane, które są niższego rzędu. Są to następujące systemy: budownictwa wodnego oraz lądowego, itp. Natomiast biorąc pod uwagę budownictwo lądowe wyróżniamy następujące podsystemy: technologie wnoszenia budowlanych obiektów oraz technologie budowania.

 

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.