Maj21

W jaki sposób dzielimy budownictwo?

Z uwagi na funkcję budynków i budowli wyróżniamy: budownictwo miejskie, przemysłowe, komunikacyjne, wodne oraz rolnicze. Z kolei budownictwo miejskie możemy podzielić na: mieszkaniowe (jednorodzinne, zbiorowe oraz wielorodzinne), a także komunalne. Do budownictwa mieszkaniowego zaliczamy: budynki usługowe i mieszkalne. Tutaj bierzemy pod uwagę szpitale, szkoły, budynki użytku kulturalnego, biurowe oraz handlowe. Z kolei do budownictwa komunalnego zaliczamy sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne, gazowe, budowle klasyfikowane do tzw. „małej architektury”: zieleńce, pomniki, śmietniki oraz ogrodzenia. Natomiast do budownictwa przemysłowego zaliczamy technologie produkcji wraz z towarzyszącymi im magazynami, składowiskami, obiektami administracyjnymi oraz socjalnymi. Do budownictwa komunikacyjnego klasyfikujemy: drogi żelazne i kołowe, mosty, rozmaite skrzyżowania dróg, a także obiekty technicznego zaplecza. Do budownictwa rolnego zaliczamy wszelkie obiekty, służące produkcji rolnej, np. suszarnie, obory i chlewy. Natomiast do budownictwa wodnego możemy zaliczyć: falochrony, latarnie morskie, mola i nabrzeża (morskie) oraz jazy, zapory wodne, umocnienia rzecznych brzegów (śródlądowe).

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.